BİZE SORUN

Hemipleji Nedir?

   Halk arasında inme olarak adlandırılan hemipleji, dünyada sık karşılaşılan beyin ve sinir hastalıklarından biridir. İnme beyin damarlarında meydana gelen tıkanıklık ya da beyin hücrelerinin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkar ve vücudun sağ veya sol yarısında istemli hareket kaybı ya da azalması olarak tanımlanabilir.

Hemipleji nedenleri nelerdir?

   Hemipleji nedenleri arasında sık rastlanan beyin damarları ile ilgili hastalıklar vardır. Bunlara ek olarak, beyin tümörleri, kafa travmaları, serebralvasküler bozukluklar, koroner arter gibi kalp rahatsızlıkları ve beyinle ilgili cerrahi operasyonlar sık karşılaşılan hemipleji nedenlerinin birkaçıdır.

Risk faktörleri nelerdir?

   Hemipleji risk faktörleri nelerdir; beyin kanaması ya da anevrizma, travmatik beyin hasarları, hipertansiyon, obezite, deyabet, iskemik atak, yüksek kolesterol, kalple ilgili rahatsızlıklar, yaşın ilerlemesi, sigara ve alkol kullanmak, hareketsiz yaşam tarzı, kalıtımsal faktörlerdir.

Hemipleji Belirtileri Nelerdir?

   Hemipleji hastalığının belirtileri kişiden kişiye göre şiddeti ve büyüklüğü değişmektedir. Genel belirtileri; Duyu ve konuşma bozuklukları, yürüme ve denge problemleri, zaman ve yer kavramlarının algılanmasında bozukluk ve hafıza kayıpları, Sağ ya da sol taraf yüz, kol ve bacaklarda uyuşukluk hissi, hissizlik, dokuda sertlik, kuvvet kaybı ya da hareket kaybı veya hareket fonksiyonlarında azalmadır.

Hemipleji Tedavisi?

   Hemipleji tedavisinde ilk olarak nöroloji ve ilgili birimler tarafından ilk müdehale yapılıp. Medikal tedavi düzenledir. İlaç tedavisinin amacı: beyin kanaması veya tıkanması neticesinde beyin dokusuna verilen hasarı bir an önce en aza indirmek, ilerlemesini önlemek ve beyin işlevlerinin sürdürülmesini sağlamaktır. İlaç tedavisiyle hastanın durumu stabil hale geldikten sonra rehabilitasyon süreci başlar.

   Rehabilitasyonun amacı; bu kişilerin fiziksel, zihinsel ve toplumsal işlevini en üst düzeye ulaştırmaktır. İlke olarak rehabilitasyon çalışmaları olabildiğince erken başlatılmalı. Hastanın durumu bu süreci değiştirebilir. Rehabilitasyon çalışmalarının geç başlatılması bir takım komplikasyon dediğimiz, bu hastalığın seyrinde görülen ikinci hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Basınç yaraları, derin toplar damarlarda tıkanmalar ve iltihaplar, eklem sertlikleri, kemik erimesi, mesane ve barsak fonksiyon bozuklukları sayılabilir. Ayrıca rehabilitasyon programının geç başlaması, hastalığın iyileşme sürecini olumsuz etkiler. Bu sebeple durumu stabil olan tüm hastaların biran önce fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvurmaları çok önem arz eder.