BİZE SORUN

DİYABET VE GÖZ

Çayırova Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Sabahat Öztekin günümüzün en sık rastlanan hastalıklarından olan diyabetin göz ile ilişkisini anlatacak.

DİYABET NEDİR?

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretmemesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeri nedeniyle gelişen hastalık tür ve gruplarına genel olarak verilen isimdir.

DİYABET VE GÖZ?

Gözü etkileyen en önemli hastalıklardan birisi diyabettir. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis önemlidir. Eğer erken dönemde uygun tedavi uygulanmaz ise kalıcı görme kayıpları oluşabilir. Bu nedenle diyabetik hastalar düzenli göz kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir. Düzenli göz kontrolleri ile kalıcı görme kayıpları önlenebilir.

DİYABETİK RETİNOPATİ NEDİR?

Diyabet hastalığına bağlı olarak görmemizi sağlayan retina tabakasının damarlarının harabiyeti ile ortaya çıkan ve kalıcı hasar verilebilen tedavi edilen bir hastalıktır.  Hem tip 1 hemde tip 2 diyabette gelişebilir.

Diyabetik retinopati hastalığının başlangıcında hastaların hiçbir şikeyeti olmayabilir, görme kaybı zamanla ortaya çıkar. Bu nedenle tekrar belirtmek istiyorum hastaların hiçbir şikayeti olmasa dahi yılda bir defa göz hastalıkları muayenesi olması gerekir. Kan şekeri kontrolü kötü olan ve uzun süreli diyabeti olan hastalar bu hastalık için risk altındadır. Bu hastalıkta kan şekerinin kontrolü tedavinin en önemli basamağıdır. Şeker hastalarında kan şekerinin inip çıkması ileride geçici görme bulanıkları gelişebilir. Katarakt oluşumu bu hastalığa yakalanan kişilerde normal topluma kıyasla daha fazladır.

DİYABETİK RETİNOPATİ NE GİBİ ŞİKÂYETLERE YOL AÇAR?

Diyabetik retinopati başlangıcından bir şikâyet göstermeyebilir. Hatta ileri evrelere kadar hastanın görme şikâyeti olmayabilir veya görme kaybı yavaş yavaş ilerlediğinden kişi günlük yaşamını etkileyecek derecede görme bozukluğu gelişene kadar farkına varmayabilir.

Genellikle şikayetler; görme bulanıklığı, ani görme kaybı, gözün önünde uçuşmalar olabilir. Yine ve yine vurgulamak istiyorum bu hastalık hemen gelişmez zaman alır ve hemen kendini göstermez. Birden bire olmaz. Bu nedenle düzenli göz takibi önemlidir.  Diyabetik hastalarında göz muayenesinin amacı bu hastalığın semptomları çıkmadan fark edilerek görme kaybının engellenmesidir.

DİYABETİK RETİNOPATİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

En etkili tedavi koruyucu önemler almaktır. Kan şekerini kontrol altına almak retinopati gelişimini azaltıyor. Diyebatik retinopati hastalığına yakalanan kişilerin hastalığın evresine ve hastalığın belirtilerine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Hangi tedaviler; Lazer fotokoagülasyon(Bu tedavide hasarlı retinaya lazer tedavisi uygulanıyor.) Lazer, sızıntı yapan damarları tıkayarak ve küçük izler oluşturarak kanamayı durduruyor. Proliferatif diyabetik retinopatinin daha geç evrelerinde göz boşluğuna kanama olupta geri çekilmediğinde veya bağ dokusu gelişip ağ tabaka üzerinde çekintiler yapması gibi durumlarda ise bunları temizlemek için vitrektomi ameliyatı uygulanmaktadır.Ayrıca son yıllarda göziçine enjekte edilebilen anormal damarların gelişimini ve sızıntıları baskılayıcı ilaçlarla ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.