BİZE SORUN

Çayırova Tıp Merkezi Ailesi olarak Çayırova Belediyesinde Atatürk mahallesi sakinlerinin katılımıyla verimli bir ilk yardım eğitimi gerçekleştirdik.

İlk yardım eğitimimizde;
????Ilk yardım nedir ?
????ilk yardımın A-B-C'si
????Göze,kulağa,buruna yabancı cisim kaçmasına ilk yardım
????Bogulmalarda ilk yardım
????Yanık,sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım
????Bilinç bozukluklarında ilk yardım
????Böcek sokmaları,hayvan istisnalarında ilk yardım
????Zehirlenmelerde ilk yardım konularına değindik.