Çayırova Tıp Merkezi Dahiliye Genel Cerrahi Mobil Sağlık Çocuk Kadın Doğum Göz Hekimliği

Genel Cerrahi

Opr. Dr Hakan Emin BULUT (Genel Cerrahi Uzm)

Endoskopi ve kolonoskopi laboratuvarmz hizmete girmitir.

Gastroskopi ve kolonoskopi uygulanmaktadr.Gastroskopi ile reflü, gastrit, ülser, mide ftklar ve tümörler, kolonoskopi ile polipler, tümörler, iltihapl barsat hastalklarnn kesin ve hzl tans konulabilmektedir.

 Endoskopi:
     Endoskopi kelimesi bileik bir kelimedir,Endo : iç, Skopia : görmek,yani kapal bir yeri görüntülemek demektir.Tptaki kullanm ise,vücut içi,içi bo organlarn(yemek borusu,mide,kaln barsak gibi) görüntülenmesi anlamna gelir.lk yllarda sert,bükülemez maddelerden yaplan endoskoplar,zamanmzda elastik,ucunda kamera ve k kayna olan,hareketli pratik cihazlara dönümülerdir.Mide-barsak kanalnda kullanlan endoskopi cihazlar temelde ikiye ayrlr.Üst ksm(yemek borusu,mide ve oniki parmak barsa) incelemeye yarayan sisteme Gastroskop,alt ksm( rektum ve kolon) incelemeye yarayan sisteme ise Kolonoskop ad verilir.Gastroskopi ve kolonoskopi proplar(uçlar) ayn ilemci merkezi kullanr.Bu uçlar,yukarda belirtildii gibi ucunda kamera,souk k kayna ve çeitli kanallar bulunan elastik yaplardr.lem esnasnda gerekirse biopsi alnp deiik ilemler yaplabilir.lem bitiminde sistemler özel cihaz ve solüsyonlarla dezenfekte edilir.
      Gastroskopi: Gastroskopi,üst sindirim sistem yaknmalarnda rutin yaplan bir ilemdir.lem öncesi 12 saatlik açlk yeterlidir.Önce hastann boaz lokal anestetik spreyle uyuturulur,sonra sakinletirici bir ilaç verilip endie duygular azaltlr.lem 3-4 dk sürer.Reflü mide ftklar,ülserler,gastrit ve polipler,malin(kötü huylu) hastalklarn tans rahatça konur.
      Kolonoskopi:Alt sindirim sistemi kolonoskopla incelenir.Kolon temizlii için 1 gün önce sulu gda tüketmek ve verilecek ilaçlar kullanmak gerekir.lem günü aç olarak gelinir,hasta ksa bir anestezi ile uyutulur,ilem 10 dk civarnda sürer.Hemoroidler,polipler,iltihapl barsak hastalklar,kitleler tespit edilip gerekirse biopsi ile çkarlabilir.Son yllarda kolonoskopi,özellikle 50 ya üzeri kiilerde Check-up programlarna alnmtr.
       Bu ilemlerde elde edilen görüntüler bilgisayara aktarlr ve rapor hazrlanp hastaya teslim edilir.Bu incelemeler dorultusunda yaplan tedaviler çok daha baarl sonuçlar verir.

 

ayrova Tp Merkezi, genel cerrahi blm haftaii saat 09:00-17:30 aras hizmet vermektedir.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alann genilii nedeni ile birçok disiplin ile ibirlii içinde ve e güdümlü olarak çalmaktadr.

 
Cerrahi, tbbn daha çok giriimsel ilemler uygulanan daldr.Tiroit bezi, meme, mide-boaz kanal hastalklar, safra kesesi, karacier, ftklar, travmalar ve acil cerrahi genel cerrahinin ilgi alandr.Polikliniimizde tüm bu alanlardaki hastalklarla ilgilenilmektedir.

 

 

Gebze Biliim Hizmetleri 2010