BİZE SORUN

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson alzeimerdan sonra dünyada en sık rastlanan nörodejeneratif bir hastalıktır. Merkezi sinir sisteminde substantia nigrada bulunan hücrelerin harabiyeti sonucu bu hücreler tarafından üretilen dopamin adı verilen hücreler arası iletiyi düzenleyen madde üretiminde yetersizlikle karakterize bir hastalıktır. Klinik bulgular ortaya çıkmadan yıllar önce bu hücrelerde harabiyet başlamış olup, tanı konduğunda neredeyse yarısı kaybedilmiş durumdadır.

En sık görülen klinik bulgular; hareketlerde yavaşlama, titreme, kaslarda sertlik ve denge ve duruş bozukluklarıdır.

Parkinson Hastalığı Kimlerde Daha Çok Görülür!!!

Genetik ve epigenetik faktörler hastalığın patofizyolojisinde öne çıkan etkenlerdir.

Çoğunlukla 60 yaş sonrası bireylerde görülür. Toplumun geneli ile kıyasladığımızda aile öyküsüne Parkinson olan kişilerde daha sık rastlanır. Bu genetik nedenlerden dolayı 40 lı yaşlarda bu hastalığa rastlanabilir, bu kişilerin bu hastalığa yakalanma oranı ½5 civarıdır. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık rastlanır.

Bu hastalıktan nasıl korunabiliriz?

Sağlıklı ve mevsiminde beslenmek, katı maddeli ve hazır paketli ürünlerden mümkün olduğunca uzak kalmak, alkol, sigara kullanmamak, kahve ve kafein tüketimini sınırlamak. Bazı ilaçların yan etkileri olarak ortaya çıkabileceği için, doğru ve gerekli olduğu kadar ilaç kullanmak, yeterli fiziksel aktivite ile korunabilirsiniz.

Nasıl Tedavi Edilir?

Hastalığın belirtileri çıkar çıkmaz hastaların nöroloji doktoruna başvurmalarını istiyoruz. Hastalık yavaş seyrederek ilerlediği için iyi takip edilmesi gerekmektedir. Burada aileye büyük görev düşüyor. Bilinçli bir aile ve onlara gerekli desteği vermelidirler. Hastalık başladığı andan itibaren sürekli hekim takibinde olmalıdır. Kişinin yaşı, hastalığın evresi gibi özelliklere bakarak farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. İlaç tedavisi ile dopomin üreten hücrelerin dengelenmesi sağlanır. Ancak bazı vakalarda cerrahi tedaviye başvurulabiliyor.

Bunların yanı sıra Parkinson hastaları için kişiye ve hastalığın bulgularına özel düzenlenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ve beslenmenin düzenlenmesi Parkinson tedavisinin önemli bir basamağını oluşturmaktadır.  Fizik tedavi ve rehabilitasyon programının, hastanın psikolojik ve bedensel iyilik halinde olması, kas setliğini azaltmak, postural denge halini korumak, hareket yavaşlığını iyileştirme ve diğer birçok semtomlarda iyilik hali üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Hastaların sosyal adaptasyonlarına yardımcı olmaktadır.